Listing #4316054 sk.pinterest.com

15
Objavte recepty, rady pre domácnosť, štýlové inšpirácie a ďalšie nápady, ktoré môžete vyskúšať.

Category

Website Performance

observedFirstVisualChange 0.97 Sec
observedSpeedIndex 1.53 Sec
observedCumulativeLayoutShift 0 Sec
observedTimeOrigin 0 Sec
totalBlockingTime 0.25 Sec
observedLastVisualChangeTs 516078022275
maxPotentialFID 0.19 Sec
largestContentfulPaint 2.1 Sec
speedIndex 1.79 Sec
observedFirstContentfulPaint 0.57 Sec
observedFirstPaintTs 516074383897
observedNavigationStartTs 516073819275
observedFirstContentfulPaintAllFramesTs 516074383898
cumulativeLayoutShiftMainFrame 0 Sec
observedLargestContentfulPaint 1.09 Sec
observedFirstMeaningfulPaint 0.98 Sec
observedSpeedIndexTs 516075352493
observedTotalCumulativeLayoutShift 0 Sec
observedLoadTs 516075464909
observedFirstContentfulPaintAllFrames 0.57 Sec
observedTimeOriginTs 516073819275
firstContentfulPaint 0.54 Sec
observedLastVisualChange 4.2 Sec
observedLoad 1.65 Sec
cumulativeLayoutShift 0 Sec
observedDomContentLoadedTs 516074381993
totalCumulativeLayoutShift 0 Sec
firstMeaningfulPaint 0.77 Sec
observedLargestContentfulPaintTs 516074907517
observedFirstPaint 0.57 Sec
observedTraceEnd 4.21 Sec
observedTraceEndTs 516078028961
observedLargestContentfulPaintAllFramesTs 516074907517
observedCumulativeLayoutShiftMainFrame 0 Sec
observedLargestContentfulPaintAllFrames 1.09 Sec
observedNavigationStart 0 Sec
observedFirstMeaningfulPaintTs 516074797029
observedFirstVisualChangeTs 516074789275
observedFirstContentfulPaintTs 516074383898
interactive 2.83 Sec
observedDomContentLoaded 0.56 Sec